Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych2019-06-14T17:09:13+01:00

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

 • Administratorem danych osobowych jest RUBIVA Mateusz Kwade, z siedzibą przy ul. Partyzantów, nr 1/2, lok. 109, 10­-522 Olsztyn, NIP 7393024187, REGON 363531414, tel. 604 092 256, email: biuro@rubiva.pl.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie i wykonanie umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, a także bieżący kontakt z klientem w powyższym zakresie.
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na RUBIVA, a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.
  • dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu RUBIVA: marketing bezpośredni produktów i usług RUBIVA, wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru; dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami; dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to warunek konieczny zawarcia umowy, wystawienia dokumentu księgowego, czy też rozpatrzenia reklamacji.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach opisanych powyżej (pkt. 2), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną; podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy; podmiotom świadczącym nam usługi doradcze w tym prawne lub audytowe.
 • Dane osobowe RUBIVA przetwarza przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów tj. przez czas realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowuje on dane do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • W celach opisanych w pkt. 2, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, RUBIVA będzie dokonywać profilowania danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na wpływać na osoby, których dane dotyczą.
 • Osoby, których dane są przetwarzane przez RUBIVA są uprawione do dostępu do treści swoich danych oraz mają prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Osoby których dane przetwarzane są przez RUBIVA mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies możecie Państwo dokonać w każdym czasie w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów w naszej Klauzuli informacyjnej. Ok